Gezonde Energie Vlaanderen

show all

Houd windturbines op 1,5 km van bebouwing

02/08/2014 - All

De huidige windturbinetechnologie kampt nog met overlastproblemen. Een verstandig beleid houdt ze dan ook op een voldoende grote afstand van omwonenden...

Zoek problemen met windmolens terdege uit

02/08/2014 - All

Geen enkele technologie noch industrie is erbij gebaat haar problemen te ontkennen. Enkel door ze uit te zoeken en op te lossen raak je vooruit...